Μ. SYLLIGARDAKIS AMMOUDARAS MEDICAL OFFICE SMPC

Μ.ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ ΑΦΜ.801257862 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Tηλ: 281 031 7530
  • Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 118, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΓΑΖΊΟΥ

  • 281 031 7530